'Nieuwe regels maken herbestemming makkelijker'

3 december 2014

Voor herbestemmen was 1 november jl. een belangrijke dag. Toen trad een ingewikkeld stukje wetgeving in werking, waarmee enkele belangrijke knelpunten eindelijk zijn opgelost. Tijdelijke bestemmingen...

Inbreng voor de Toekomstagenda Bouw

Visie van het H-team

Herbestemming in de toekomst

Financiële stimuleringsmaatregelen

Herbestemming, regelgeving en gemeente