Om blijvend te reflecteren op de praktijk van herbestemming en het onderwerp op de agenda te houden, installeerde Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed Wim Eggenkamp op 24 juni 2010 het 'H-team'. Het team onder voorzitterschap van Duco Stadig is de vinger aan de pols van het herbestemmingvraagstuk in Nederland en vraagt publiekelijk aandacht voor het onderwerp.

De hoofdtaken van het H-team:

  • analyseren en reflecteren op de praktijk van herbestemming
  • signaleren van specifieke thema’s/kwesties binnen de reikwijdte van het werkveld van behoud en interventie, exploitatie en beheer, procesarchitectuur, opdrachtgeverschap of wet- en regelgeving
  • agenderen (politiek/bestuurlijk/maatschappelijk/inhoudelijk) in woord en geschrift

Het team selecteert kwesties die ze agendeert vanuit de eigen expertise, aangevuld met zaken/kwesties die naar voren komen uit het bestuderen en bezoeken van herbestemmingopgaven.

Visie
De op vernieuwing en groei gerichte bouwmachine heeft een enorm overschot gecreëerd. Je kunt een laag-bij-de-grondse vergelijking trekken met de varkenscyclus of het hogerop zoeken met Winckelmanns beroemde kunsttheorie van groei, bloei en verval. Duidelijk is dat de onroerendgoedmarkt zich in een dal bevindt. De leegstand is hardnekkig en trekt een wissel op het uithoudingsvermogen van publieke en private partijen. Zij krijgen een ongekende waardedaling van het onroerend goed voor de kiezen en de vraag is of de markt zich, net als na andere crises, zal herstellen. Het H-team heeft een visie op deze ontwikkelingen en geeft aan wat nodig is om de nieuwe omstandigheden als kans te zien.

BijlageGrootte
H-team Notitie 04 - Visie van het H-team.pdf1.51 MB