Nationale Agenda Herbestemming

De Nationale Agenda Herbestemming was tot april 2015 het gebundelde activiteitenplan van een dertigtal organisaties dat herbestemming van karakteristiek vastgoed heeft gestimuleerd. Zij richtten zich op meer en beter. Méér herbestemming om leegstand en verval te voorkomen. En bétere herbestemming om te komen tot duurzame transformaties met behoud van cultuurhistorische kwaliteit.

De Nationale Agenda Herbestemming heeft herbestemming bevorderd door:

  • een aantal veel voorkomende obstakels in de praktijk weg te nemen
  • beschikbare kennis beter te ontsluiten en waar nodig nieuwe kennis en instrumenten te ontwikkelen
  • het onderwerp steeds opnieuw te agenderen bij mensen en organisaties die het verschil kunnen maken
BijlageGrootte
Akte van Herbestemming.pdf285.29 KB