De Fraeylemaborg en restaurant De Boerderij
Dagblad van het Noorden - 26 februari 2018

De provincie Groningen tast flink in de buidel voor de restauratie van de rijksmonumenten Fraeylemaborg, Poststraatkerk en boerderij Groot-Beswerd.

Voor herstel en herbestemming van deze rijksmonumenten (de Freaylemaborg in Slochteren, de Poststraatkerk in Stadskanaal en kop-halsrompboerderij Groot-Beswerd in Feerwerd) stelt de provincie 900.000 euro beschikbaar uit het Budget Restauratie Rijksmonumenten Groningen (BRRG).

Spekkoper

Spekkoper is de Fraeylemaborg in Slochteren. Voor ruim 500.000 euro wordt niet alleen het hoofdgebouw (de borg) opgeknapt, maar ook de boerderij, orangerie en koetshuis.

De gereformeerde Poststraatkerk in Stadskanaal, gebouwd in 1909, verkeert in slechte staat. De restauratie moet de bouwkundige problemen definitief oplossen. De reparaties betreffen vooral het dak en het aanbrengen van nieuwe hemelwaterafvoeren. Het herstellen van metsel- en voegwerk en het uitvoeren van schilderwerk. De Poststraatkerk krijgt 167.000 euro uit het restauratiebudget.

Groot Beswerd

Het bedrijfsgedeelte en de schuur van de kop-hals-rompboerderij Groot Beswerd in Feerwerd worden grondig gerestaureerd. Daarvoor is 200.000 euro subsidie beschikbaar.

De provincie heeft jaarlijks bijna een miljoen euro beschikbaar voor restauratie en herbestemming van monumenten in Groningen. Het provinciebestuur kan zo gebiedsgericht monumentenbeleid voeren.

Herbestemming

Aandachtspunt is de herbestemming van rijksmonumenten in de provincie Groningen en samenwerking met regionale partners. Aangezien het gebruiken van een monument bijdraagt aan het behoud, stimuleert de provincie het (her)gebruik van rijksmonumenten.

Foto: Jan Zeeman