Kastanjefabriek, Eibergen

Bij de aanvraag van een instandhoudingssubsidie worden de kosten vastgesteld waarover subsidie wordt verleend. Een onderdeel van die kosten vormt het uurloon voor de uit te voeren werkzaamheden. Aan dat uurloon is een maximum gesteld dat subsidiabel is. Sinds 1 november 2017 is dit maximaal subsidiabele uurloon € 39,50 exclusief algemene kosten, winst en risico en BTW. Het uurloon is van toepassing op alle provincies.