Deze website was een initiatief vanuit de Nationale Agenda Herbestemming en is gezamenlijk ontwikkeld door een aantal partners in herbestemming. De site bevat in zowel de kennisdossiers als de projectenbank bijdragen van partners en derden. Het Nationaal Programma Herbestemming verzorgde de eindredactie. Vanaf januari 2015 wordt de kennisbank niet meer geactualiseerd vanwege de beëindiging van het Nationaal Programma Herbestemming.

Realisatie
Cinnamon, Leeuwarden