Waar vind ik een her te bestemmen pand? Een van de meest gestelde vragen aan de initiatiefnemers van deze site. In dit Kennisdossier staan we stil bij de partijen die u hierbij kunnen ondersteunen. 

Waar vind ik een herbestemmingsobject?

Er zijn verschillende partijen die een rol spelen in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.

Rijksniveau

  • Biedboek.nl, een initiatief van het Rijksvastgoedbedrijf met als doelstelling het online beschikbaar stellen van onroerende zaken en gebruiks- en zakelijke rechten via openbare inschrijvingen.

Provinciaal niveau

Lokaal niveau

  • Lokale overheden zoals gemeenten en provincies hebben over het algemeen ook een goed beeld van leegstaand monumentaal erfgoed.
  • Stadsloods (Amsterdam), weet waar ruimte vrij is of beschikbaar komt en begeleidt ruimtezoekers met specifieke wensen langs de gemeentelijke instellingen en regels naar hun bestemming; de stadsloods zoekt ook invulling voor leegstaande panden en stimuleert de herontwikkeling van nieuwe gebieden in Amsterdam
  • Transformatiekaart Utrecht, met kantoorpanden en overige panden met kansen voor herbestemming

Private partijen

  • NVM Makelaars en Funda in Business.
  • Boei, gespecialiseerd in het restaureren en herbestemmen van cultureel erfgoed.
  • Redres, erfgoedmakelaar die bemiddelt in vraag en aanbod van monumentaal erfgoed en vintage vastgoed in heel Nederland
  • Reliplan, gespecialiseerde makelaar in kerken en de herbestemming van kerkgebouwen
  • Maatschappelijkvastgoed.nl brengt vraag en het aanbod in de maatschappelijk-vastgoedsector bij elkaar, veelal herbestemmingen.
  • Het landelijke netwerk Lokale Makelpunten is een netwerk van gemeenten, woningcorporaties en exploitanten die gezamenlijk aanbod op gebied van verhuur en verkoop onder de aandacht brengen.
Hoe wordt de aankoopprijs bepaald?

De aankoopprijs die wordt betaald, hangt naast reguliere waarderingsgrondslagen (zoals locatie, aantal m2, huuropbrengst) en marktomstandigheden, ook af van de investeringskosten. Een maximale huuropbrengst en minimaal rendement zullen nodig zijn voor een positieve businesscase . Om die reden is het bij een grote restauratie- en herbestemmingsopgave niet ongebruikelijk dat een pand van eigendom wisselt voor 1 euro, gekoppeld aan een investeringsverplichting.

Onderzoek
De authenticiteit van monumenten wordt erg gewaardeerd. Dat vertaalt zich in financiële waardering. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van monumentale woningen door NVM en het Nationaal Restauratiefonds (december 2016).

Zo ligt de verkoopprijs per vierkante meter ruim 50% boven het niveau van reguliere woningen. En sinds de crisis stegen de prijzen met 17%; dat is 6% meer dan de prijs voor gewone woningen. Daarnaast zijn gebruikers bereid om 20% meer te betalen voor een pand met karakter. Dit vergroot de haalbaarheid van de herbestemming van een monumentaal pand naar woningen en/of appartementen aanzienlijk.