Meelfabriek

Amersfoort, 29 juni 2018 - Op vrijdag 22 juni jl maakte minister van Engelshoven tijdens de presentatie van de Brief “Erfgoed Telt” bekend dat het ministerie van OCW dit jaar 30 miljoen euro extra beschikbaar stelt voor het restaureren en herbestemmen van rijksmonumentale panden. Het geld wordt beschikbaar gesteld via het Nationaal Restauratiefonds, waar monumenteigenaren en initiatiefnemers laagrentende leningen (de Restauratiefondsplus-hypotheek) kunnen aanvragen om deze investeringen te financieren. De extra stimulans is het gevolg van de positieve impact van de inmiddels meer dan 100 gerestaureerde en herbestemde rijksmonumenten.

In 2012 stelde het ministerie ruim 100 miljoen euro beschikbaar voor grootschalige restauraties en herbestemmingen via het Nationaal Restauratiefonds. In de afgelopen vijf jaar maakten meer dan 100 monumenteigenaren gebruik van deze regeling; de Restauratiefondsplus-hypotheek. Het Nationaal Restauratiefonds heeft tot en met 2017 circa 90 miljoen euro versterkt, waardoor de bodem van het fonds in zicht is geraakt. Het succes was aanleiding voor het ministerie van OCW om 30 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor de grootschalige restauratie en herbestemming van rijksmonumenten.

Kees-Jan Dosker, directeur Restauratiefonds: ‘Wij zijn zeer verheugd met de toezegging van de minister. Deze impuls maakt het mogelijk om nog meer initiatiefnemers van herbestemmingsprojecten te kunnen ondersteunen en draagt zo bij aan onze doelstelling ‘alle monumenten springlevend.’

Onderzoek naar effecten van restaureren en herbestemmen

Onderzoeksbureau Ecorys evalueerde de Restauratiefondsplus-hypotheek en maakte de financiële, economische en maatschappelijke effecten inzichtelijk. De laagrentende lening draagt naast herstel van cultuurhistorische waarden onder meer bij aan het terugbrengen van leegstand. Dit geeft een impuls aan de aantrekkelijkheid van gebieden rondom herbestemde rijksmonumenten, het vergroot de veiligheid en de aantrekkingskracht.

Het totaal van verstrekte leningen door het Nationaal Restauratiefonds is goed voor een investeringsvolume van bijna 300 miljoen euro door derden (hefboom 3,3). Andere concrete effecten zijn het tijdelijke werkgelegenheidseffect van 3590 arbeidsjaren; een structureel werkgelegenheidseffect van 3070 FTE.

Geen herbestemming zonder effect

Rijksmonumentale kerken, kloosters, boerderijen, industriële complexen en tal van andere objecten werden met de laagrentende lening gerestaureerd en kregen veelal een nieuwe bestemming. Elk monument is uniek, net als het proces en de effecten van herbestemmen. Enkele aansprekende voorbeelden van de zichtbare impact van de financiering van het Restauratiefonds zijn De Meelfabriek in Leiden, De Werkspoor kathedraal in Utrecht en het Duvelhok in Tilburg.

Over Nationaal Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds zet zich elke dag in voor het in stand houden van onze monumenten. Erfgoed is meer dan een stapel stenen: erfgoed is emotie. Elk gebouw heeft zijn eigen verhaal en vertelt iets over onze geschiedenis. Het fonds helpt eigenaren om deze bijzondere gebouwen duurzaam te gebruiken en te bewonen, er in te werken of te ontspannen door het bieden van maatwerkfinancieringen, kennis van het proces en een sterk netwerk.