Contactdag Herbestemming 2019
11 juli 2019

Op 27 juni vond de Contactdag Herbestemming plaats in Villa Jongerius. Verschillende experts deelden hun kennis tijdens de sessies.

Hans Broekman

Erfgoed geeft ontwikkeling kleur en identiteit, waarmee het “verhaal van de plek” kan worden gebouwd. Dit als basis voor een duurzame en econHans Broekmanomisch gezonde ontwikkeling. Het waarderen van erfgoed – en verder borduren op reeds aanwezige kwaliteiten – creëert draagvlak bij huidige en eerdere gebruikers, de directe omgeving en politiek. Voorwaardelijk voor een succesvol ontwikkelingstraject. 

De ontwikkelaar heeft de rol van regisseur in een complex werkveld waarbij vele en diverse belangen van stakeholders een publieke en private zijde op een lijn worden gebracht.  Zij zal zich als verantwoordelijke in het complexe ontwikkelingstraject moeten opstellen: hetgeen betekent problemen erkennen en oplossingen aandragen. Geen dwingende baas, maar een luisterende en verantwoordelijk partner – samen met overheid en professionals - die zorg dat ambities en realiteit op een lijn wordt gebracht.

Als typische “erfgoed-ontwikkelaar” weet MBEG een balans te vinden tussen – veelal stringente - eisen die vanuit Rijk / RCE worden ingebracht en de maatschappelijke / lokale waarden, die het erfgoed daadwerkelijk een duurzame toekomstwaarde kunnen geven.  Hierbij steeds met een balans tussen maatschappelijke en economische waarden.

Roel Lichtenberg – BLAUW Architecten

Gebiedsontwikkeling in relatie tot erfgoed gaat over het zien van kansen. Het doen slagen van een kans heeft verschillende lagen, maatschappelijk, cultuurhistorisch en financieel. Een ontwikkelopgave begint met een verhaal maar heeft ook het verlangen vanuit benoemde lagen integraal en ruimtelijk benaderd te worden.Roel Lichtenberg

Een architect heeft vanuit haar creatieve visie het vermogen om tussen de lagen van de een opgave een meerwaarde te creëren door alle invalshoeken te vatten en te vertalen naar een ruimtelijk ontwerp. Het verhaal van de plek, de rekensom, het programma, de waardestelling, visie op toekomst en behoud; een architect is vanuit zijn discipline de vertaler en de verbinder van de opgave als het gaat om erfgoed en gebiedsontwikkeling. 

 

 

 

 

Marco Baetsen - Gruts

Gruts is de jongerenlijn binnen het investeringenprogramma ‘de Erfgoedfabriek' van de Provincie Noord-Brabant waarin studenten (mbo, hbo en wo) betrokken worden om mee te werken in herbestemmingen van oude erfgoedlocaties.Marco Baetsen

De frisse blik die jongeren hebben is van grote waarde voor de erfgoedsector. We willen immers dat erfgoed zo lang mogelijk behouden blijft. Wie kan dan beter nadenken en meewerken aan deze nieuwe bestemmingen dan de volgende generatie? 

Binnen GRUTS kunnen jongeren stages lopen of afstuderen. Daarbij stellen we multidisciplinaire teams samen, het zijn namelijk échte projecten waar jongeren samen leren werken. Succesvolle herbestemmingen draaien namelijk voor een groot deel op samenwerken met andere vakgebieden en personen, vanaf de start geven we de jongeren deze werkwijze mee. De studententeams bestaan onder andere uit juridisch, biologisch of bouwkundig ondergelegde studenten, vastgoed en makelaardij, urban design, maar ook software ontwikkeling, lifestyle studies en marketing & communicatie.

Doordat jongeren voor het eerst naar dergelijke projecten kijken én samenwerken in multidisciplinaire teams ontstaan er nieuwe perspectieven, innovaties en worden standaarden doorbroken. Dit heeft bijvoorbeeld op het project Leerlokaal KVL gezorgd voor een crowdsourcing aanpak waarbij door gesprekken met omwonenden en ondernemers binnen 2 jaar het gebouw herbestemd, verhuurd is en verkocht aan een nieuwe eigenaar. En dat terwijl het pand op de lijst stond om gesloopt te worden!

Voor meer informatie kijk op www.gruts.nl

 

Financiële ondersteuning bij herbestemming - Remco Vos


Alle monumenten springlevend! Daar is geld voor nodig en dus een goede financiële exploitatie. Samen met de eigenaar kijkt het Restauratiefonds naRemco Vosar de invulling van deze exploitatie en hoe de restauratie, verduurzaming en herbestemming gefinancierd kan worden. Afhankelijk van het soort monument passen we de verschillende landelijke, provinciale en soms ook gemeentelijke financieringsmogelijkheden in. Dankzij ons netwerk kunnen we ook kijken naar gezamenlijke financieringen met overheden of banken. 

De financieringsmogelijkheden bij monumenten zijn heel specifiek. Daarom is het nuttig/verstandig om de financieringsspecialisten van het Restauratiefonds in een vroeg stadium te betrekken bij uw herbestemmingsproject.

 

 

 

 

 

Authentieke leefomgevingen?! - Hans-Hugo Smit

Gebiedsmarketing is het vertalen van een gebiedsontwikkeling in een onderscheidende en verleidelijke belofte aan gebruikers. Steeds vaker is erfgoed daar een onderdeel van. Hans-Hugo SmitDat komt doordat we vaker bouwen in de stad, maar ook door de toegenomen behoefte aan ‘authenticiteit’ en beleving onder consumenten. Soms is het vrij letterlijk en ‘authentiek’ en wordt een fraai monument in een nieuwbouwproject in oude luister hersteld.  Soms is het veel vrijer en ‘recyclen’ we onderdelen van een fysiek verleden voor de toekomst, zoals oude spanten van een gesloopte loods die speeltoestellen worden. Soms is het alleen overdrachtelijk en verwijst bijvoorbeeld kunst in het project indirect naar het verleden van die plek. En soms is het in wezen grotendeels verzonnen. Historiserende architectuur of een project dat de illusie wekt van een voormalig boerenerf waarop boerderij en bijgebouwen zijn omgebouwd tot woningen, maar geheel nieuw en bedacht is. 

Authentiek of niet: het zijn verhalen over het verleden waar de gebiedsmarketeer dankbaar gebruik van maakt voor het vormgeven aan verhalen voor de toekomst.

 

 

Samenwerken tijdens herbestemmen - Theo de Rijk

Het ‘DNA’ van een monument is het allerbelangrijkste, daarom moet dit goed onderzocht worden en dien je dit zelf goed te bestudeTheo de Rijkren. Dit doe je met behulp van een historisch waardestellingsonderzoek. Dit onderzoek dient als blauwdruk voor de transformatie ideeën. Belangrijk is om de gemeente (erfgoed) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed direct toe te laten in al je plannen en daarbij te vragen om advies en haalbaarheid. Je eigen TEAM ( architect, ontwikkelarchitect)is erg belangrijk dus deze kies je op jouw wensen. Zorg dat de offertes in deze goed duidelijk zijn en geen verrassingen kent!  Kijk eens of iedereen in je team verliefd is op het project. 
HET MOET GEEN PAPIEREN TIJGER WORDEN.
Neem geen rust ( blijf doorgaan ondanks tegenslagen) maar neem wel de tijd!