Contactdag 2018
28 juni 2018

Contactdag Herbestemming 2018

Eigenaren, ontwikkelaars, architecten, financiers: zij vonden elkaar op de Contactdag Herbestemming 2018 in De Nieuwe Stad in Amersfoort. De herbestemde Prodentfabriek is de perfecte omgeving voor ontmoeten, kennis delen en kennis maken. Veel mensen gingen geïnspireerd huiswaarts en op een van de volgende contactdagen blikken we ongetwijfeld terug op de geslaagde herbestemming van een project waarvoor afgelopen vrijdag het eerste contact werd gelegd.

Lees hier de tips voor herbestemming van monumenten die uit de bijeenkomst naar voren kwamen:

 1. Zoek vroegtijdig contact met de overheid
  Dat is nodig voor het krijgen van de noodzakelijke vergunningen, maar ook voor bijvoorbeeld een subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek voor uw herbestemmingsplan. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vindt nieuw gebruik van erfgoed van groot belang, niet alleen voor het behoud van dat erfgoed, maar ook voor de leefbaarheid van de omgeving ervan. Daarbij is duurzaamheid een steeds belangrijker wordend accent. Bekijk hier de contactgegevens van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
   
 2. Zoek vroegtijdig contact met het Nationaal Restauratiefonds
  Het Restauratiefonds helpt bij de financiële puzzel die een herbestemming nu eenmaal is. Daarnaast deelt het Restauratiefonds kennis van proces van restaureren en herbestemmen en beschikken  zij over een omvangrijk netwerk. Vaak betekent een financiering van het Restauratiefonds een kwaliteitsstempel, waardoor ook andere financiers en investeerders instappen. Wilt u weten wat het Restauratiefonds voor u kan betekenen? De accountmanagers van het Restauratiefonds denken graag met u mee. U kunt de accountmanagers bellen via 088 - 253 90 20.
   
 3. Zoek verbinding met de omgeving
  Aantrekkelijke steden hebben erfgoed nodig, ze moeten een natuurlijk geheel vormen. Zorg voor een mix aan functies, juist ook tijdelijk, zodat er al snel dynamiek ontstaat. Ga in contact met de buurt!
   
 4. Verbind je voor langere tijd aan je project
  De tijd van snel ontwikkelen is voorbij. Als herbestemmer kun je je onderscheiden door letterlijk een statement achter te laten, bijvoorbeeld door een “rotte plek” in de stad te transformeren naar een springlevende plek. Een langetermijnvisie is daarbij noodzakelijk, juist bij het herbestemmen van monumentale complexen. Ook geeft een vast ‘gezicht’ vertrouwen aan de betrokken partijen.
   
 5. Circulair bouwen is een mooi principe om ook op monumenten toe te passen
  Wat betekent duurzaamheid eigenlijk? Blijf kritisch kijken naar dit begrip. Erfgoed is ons zo dierbaar dat we bereid zijn om er aanpassingen aan te doen, zodat ze weer even mee kunnen. Belangrijk daarbij is de balans tussen aanpassing en het behoud van monumentale waarden. Circulair bouwen is ook een mooi principe om toe te passen: hergebruik materialen uit het gebouw en kies voor nieuwe materialen met een lage milieu impact.
   
 6. Werk aan de X- factor van het monument 
  Maak de impact van het project inzichtelijk. Dat is bij aanvang belangrijk om draagvlak voor het project te krijgen bij de omgeving, bij het bevoegd gezag en niet te vergeten bij financiers. De impact kan maatschappelijk of economisch zijn. Denk bij maatschappelijk aan: opheffen leegstand, energietransitie, inspiratiebron, veiligheid, leefbaarheid. De economische impact is terug te zien in: de waardestijging van het omliggend gebied, het aanjagen van gebiedsontwikkeling en werkgelegenheid (zowel tijdelijk als structureel). Als het project ‘af’ is, is het goed om opnieuw naar de impact te kijken: voor de financiers, maar ook voor uzelf is het waardevol om zicht te hebben op wat de investeringen hebben opgeleverd. 
   
 7. Werk met een groeimodel
  Herbestemmingsprojecten hebben een lange doorlooptijd van een aantal jaar. Niet alle initiatiefnemers hebben die lange adem. Door voorlopige voorzieningen te treffen, kunnen er al activiteiten starten. Dat levert dan meteen ook al de reuring en economische activiteit op die kunnen helpen bij de financiering van het geheel. Kleinere projecten en initiatiefnemers hebben baat bij zo’n groeimodel. Tussenoplossingen fungeren als stepping stones naar het uiteindelijke volledige concept. Meer hierover kunt u lezen in het kennisdossier ‘Tijdelijk gebruik’.
   
 8. Weet dat duurzaamheid maatwerk is!
  Waar bijvoorbeeld bij het ene monument prima van binnenuit geïsoleerd kan worden levert dat bij andere monumenten vochtproblemen op of zijn bepaalde ingrepen niet toegestaan. Verduurzaming van monumenten is maatwerk dat balanceert tussen opbrengst van maatregelen en behoud van monumentale waarden. Met uw monument van het gas af is mogelijk met een uitgebalanceerd installatienetwerk. Laat een expert naar de mogelijkheden kijken. Meer weten over herbestemmen en duurzaamheid? Lees hier het kennisdossier 'duurzaamheid. 
   
 9. Op de projectpagina vindt u nog meer inspirerende voorbeelden van geslaagde herbestemmingen.

Terugblik presentaties carrousel