Met Herbestemming.nu wil het Restauratiefonds initiatiefnemers en betrokkenen van herbestemmingen ondersteunen bij hun plannen met behulp van kennis en praktijkvoorbeelden. Op deze manier wil het Restauratiefonds bijdragen aan het behoud van monumenten in Nederland.

Het Nationaal Restauratiefonds zet zich al ruim 30 jaar in voor het in stand houden van monumenten. Zij ondersteunt eigenaren die een monument willen onderhouden, restaureren, herbestemmen, verduurzamen of aankopen. Zij helpen hen om hun droom waar te maken; wonen of werken in een bijzonder pand. Dit wordt onafhankelijk gedaan en zonder winstoogmerk. Door de samenwerking met overheden én erfgoedorganisaties wordt gezorgd voor optimale ondersteuning van iedere monumenteigenaar.

De informatie op Herbestemming.nu is ingedeeld in zeven kennisdossiers, meer dan 250 projecten en het laatste nieuws op het gebied van herbestemmen.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van actuele ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn.