Over Herbestemming.nu


Met de website Herbestemming.nu wil Nationaal Restauratiefonds samen met haar Kennispartners ondersteuning bieden aan initiatiefnemers en overige betrokkenen van herbestemmingen, door het delen van kennis en het geven van praktijkvoorbeelden. Zo levert Nationaal Restauratiefonds een bijdrage aan het in stand houden van monumenten.

Over Nationaal Restauratiefonds


Nationaal Restauratiefonds is een onafhankelijke stichting die zich zonder winstoogmerk inzet voor het in stand houden van monumenten in ons land. Dit doet Nationaal Restauratiefonds door het verstrekken van financieringen voor en het delen van kennis over herbestemming van monumenten.

Woordvoerders


Pierre van der Gijp
Manager Marketing & Communicatie
Tel. 088 - 253 91 60
Mobiel 06 53 64 99 47

Margriet Boer
Communicatie adviseur
Tel. 088 - 253 91 64

Logo aanvragen


Heeft u het logo van Herbestemming.nu nodig voor een publicatie? Vraag deze per e-mail aan onder vermelding van uw naam, organisatie, adres en waar u het logo voor wilt gebruiken.

Beelden van monumenten


Beelden van Herbestemming.nu zijn opvraagbaar bij de afdeling Marketing & Communicatie. Neem contact met ons op om af te stemmen welk beeld beschikbaar is.