Adres

St. Laurensdreef 22 3565 AK Utrecht Nederland

Monumentstatus
Geen
Transformatiejaar
2010
Oude functie
Fabriek
Nieuwe functie
Bedrijfsverzamelgebouw
School
Bouwjaar
1969
Architect (origineel)
Chris de Jonge
Architect (transformatie)
Chris de Jonge
Eigenaar
SVGB
Betrokken partijen
DHTA/SVGB Kenniscentrum
Kroon Group
Organisatie
JHK Architecten

Op bedrijventerrein Overvecht in Utrecht is een leegstaand jaren zeventig complex omgetoverd tot een kennis- en opleidingscentrum in de gezondheidstechniek. De hoge ruimtes en grote oppervlakten boden kansen voor het schoolconcept van de Dutch HealthTec Academy (DHTA). Binnen een jaar tijd is het pand, naar ontwerp van JHK Architecten, gerenoveerd voor de helft van de prijs van een nieuwbouwproject.

Opgave

In opdracht van de Dutch HealthTec Academy (praktijkopleidingen van medisch technisch personeel) en het SVGB Kennis- en opleidingencentrum is een plan ontwikkeld voor het herontwikkelen van een leegstaand, zwaar verwaarloosd voormalig bedrijfspand uit 1969 op bedrijventerrein Overvecht in Utrecht tot onderwijsgebouw en kenniscentrum, de DHTA.
De komst van beide organisaties op het bedrijventerrein Overvecht loopt vooruit op de ruimtelijk economische visie van de gemeente Utrecht en de Ondernemers Vereniging Overvecht: ‘Investeren in een duurzame toekomst voor Bedrijventerrein Overvecht’. Het project is niet alleen de belangrijke aanjager voor deze revitalisatie van het hele gebied, het voegt ook de noodzakelijke programmatische diversiteit toe die een kruisbestuiving aangaat met de huidige en toekomstige ondernemingen in dit gebied.

Het is daarmee een uniek voorbeeld van wat ons betreft een belangrijke opgave in de toekomst:
Nieuwe mogelijkheden ontdekken in bestaande gebouwen en omgeving.
Zonder daarbij over te gaan tot heel grote aanpassingen.
Geen rigoureuze bulldozers of sloopkogels dus.
Maar herdefiniëring.
Met minimale middelen een maximaal resultaat.

Aanpak

Het voormalige bedrijfspand uit 1969 is bouwkundig en installatietechnisch compleet gerenoveerd om te voldoen aan de eisen die het huidige onderwijs aan gebouwen stelt. Duurzaamheid is doorslaggevend geweest bij de beslissing om een bestaand gebouw te hergebruiken. Belangrijke uitgangspunten in dit ontwerp zijn de grote, vrij in te delen vloeroppervlakten, een heldere draagstructuur cq staalskelet, de grote overmaat in verdiepingshoogte met toepassing van entresolvloeren, zoveel mogelijk hergebruik van bestaande wanden en materiaal en het betrekken en opwaarderen van de tussensteeg bij de entree en het interieur d.m.v. een patio/binnentuin. Met minimale middelen een maximaal resultaat. In het bestaande casco zijn op enkele strategische plaatsen ingrepen gedaan. Door het aanbrengen van een aantal daklichten en vides wordt overal in het gebouw een prettige leer- en werkomgeving gecreëerd en ontstaan communicatieve en aansprekende ruimten.

Indeling

Het hart van het gebouw wordt gevormd door een ruime vide met een grote multifunctionele trap en enkele grote lichtkappen, waardoor daglicht zijn weg naar de begane grond vindt. Hier is ruimte voor vergaderen, ontspannen en ontmoeten in een ruim restaurant. Op de verdieping zijn de opleidingsruimtes en het kenniscentrum met kantoren gevestigd. Door elkaars fysieke nabijheid zal synergie voordeel ontstaan wat van groot belang is voor de kwaliteit van dienstverlening en onderwijs.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is doorslaggevend geweest bij de beslissing om dit bestaande gebouw te hergebruiken.
Duurzaam energiegebruik, betekent in eerste instantie het zoveel beperken van het energieverbruik. Door middel van een goed isolerende gevel en verlichting met aanwezigheidsdetectie wordt de energievraag beperkt. Luchtkwaliteit is een belangrijk aandachtspunt bij het ontwerpen van een school. Middels CO2 gestuurde ventilatie in de leslokalen, wordt ook hier energieverspilling voorkomen.

In dit gebouw zijn ook zoveel mogelijk hergebruikte materialen toegepast. De bestaande staalconstructie en betonvloeren zijn gehandhaafd en waar nodig aangepast.  Daarnaast zijn ook bijvoorbeeld kozijnen hergebruikt. De volledige buitengevel is onderhoudsarm en heeft een goede isolatiewaarde. In plaatst van het slopen en recyclen van de verschillende gebouwonderdelen zijn in dit project zoveel mogelijk materialen al dan niet op de bestaande positie hergebruikt. Dit scheelt niet alleen in sloopkosten, maar ook in de aanschaf van nieuw materiaal.  De staalconstructie en de betonvloeren zijn blijven staan, en waar nodig aangepast. Maar ook deurkozijnen zijn hergebruikt. Aangezien deze niet meer voldoen aan de geldende bouwbesluit eisen m.b.t. de hoogte, is hierin een glasplaat geplaatst, waardoor, licht en zicht vanuit de gang naar de lokalen mogelijk wordt.

Zie voor meer informatie: www.jhk.nl/09703-dhta.html
​​​​​​Website van Dutch HealthTec Academy