Adres

Markt 2 4701 PE Roosendaal Nederland

Monumentstatus
Rijksmonument
Transformatiejaar
2007
Oude functie
Kerk
Nieuwe functie
Evenementenlocatie
Bouwjaar
1839
Architect (origineel)
J. Franssen, Antwerpen
Architect (transformatie)
Sturm architecten, Roosendaal
Eigenaar
NV Monumenten Fonds Brabant
Betrokken partijen
NV Monumenten Fonds Brabant
Gemeente Roosendaal
Stichting St. Jan Cultuur
Hutten Exclusieve Catering
Sturm architecten
Organisatie
NRF/BOEi
Gebruiksoppervlakte
1600m²
Tijdelijk / permanent
Permanent
Gebruiker(s)
Evenementenorganisator
Monumentnummer
32710

De St. Jan heeft een rijk verleden en markeert het historisch hart van Roosendaal. De kruisvormige kerk in zogenaamde Waterstaatstijl is tussen 1836 en 1839 gebouwd op de fundamenten van een kapel uit de 13de eeuw. Het karakteristieke interieur van de St. Jan, waaronder de barokke altaren en het orgel, zijn zeer waardevol. De St. Jan is nu verhuurd aan een cateraar die de voormalige kerk exploiteert als evenementenlocatie.

De opgave

De St. Jan ligt aan een van oudsher belangrijk plein in Roosendaal (De Markt). In 2003 vond in de kerk de laatste eredienst plaats. Verval of afbraak van de St. Jan zou leiden tot een aanzienlijke verarming van het straatbeeld. Na enkele jaren leegstand is NV Monumenten Fonds Brabant in mei 2005 eigenaar geworden van het gebouw. Om de herbestemming mogelijk te maken is de gemeente Roosendaal aandeelhouder geworden van NV Monumenten Fonds Brabant. Doelstelling was het behoud van de St. Jan voor alle mensen in, om en buiten Roosendaal.

Aanpak

In 2006 is begonnen met de restauratie. Sturm architecten uit Roosendaal was verantwoordelijk voor het inbouwpakket. Eind 2007 is de restauratie van het exterieur afgerond. NV Monumenten Fonds Brabant was zelf verantwoordelijk voor de directievoering en bouwbegeleiding van zowel verbouw als restauratie.

In het gebouw zijn akoestische voorzieningen getroffen om de nagalmtijd te verminderen, zijn professionele licht- en geluidsinstallaties aangebracht en zijn de facilitaire voorzieningen en installaties zodanig uitgevoerd dat er 800 gasten kunnen worden ontvangen. Op eenvoudige wijze kan de ruimte worden verkleind en aangepast aan de gewenste sfeer en grootte van het evenement. Hutten Exclusieve Catering, die commerciële evenementen organiseert, stelt daarnaast de ruimte geregeld ter beschikking aan culturele en maatschappelijke organisaties.

Investering

Monumenten Fonds Brabant heeft de kerk gekocht van de parochie voor het symbolische bedrag van € 1,00, de daadwerkelijke marktwaarde van het gebouw, omdat sloop vanwege de monumentenstatus niet is toegestaan en bij de koop een restauratieverplichting voor het gebouw is overeengekomen. De totale investering bedroeg ca. € 1.450.000, waarvan € 400.807 voor de restauratie en € 761.630 voor de herbestemming. In deze herbestemmingskosten zijn ook de ontwikkelingskosten opgenomen, intern rekent Monumenten Fonds Brabant met 2,5% (€ 36.250) van de totale stichtingskosten.

Er zijn geen grondsaneringskosten gemaakt, maar wel asbestsaneringskosten van € 5.000. De bijkomende kosten van € 106.183 zijn voornamelijk gemaakt voor adviseurs.

Financiering

De gemeente Roosendaal heeft de herbestemming van de St. Jan voor een belangrijk deel gefinancierd. De gemeente heeft dit gedaan in de vorm van een lening en aandelen. Het beschikbaar gestelde kapitaal van € 1.000.000 bestaat voor € 990.000 uit een lening, waarover 5% rente wordt betaald, en voor € 10.000 uit aandelen.

De provincie heeft € 450.000 aan subsidie bijgedragen. Deze subsidie was vooral gericht op de instandhouding van het gebouw. In totaal bedroeg de subsidie 31% van de stichtingskosten. De subsidie en de lening waren noodzakelijk om het plan sluitend te krijgen. Er zijn geen marktleningen gebruikt voor dit project.

Exploitatie

Voordat de huidige gebruiker het gebouw is gaan huren heeft Stichting St. Jan Cultuur gehuurd. De huurovereenkomst met deze stichting is in 2009 ontbonden. De aanvangshuur bedroeg € 127.000. De gemeente Roosendaal verbond zich aan het project door gedurende de eerste vijf jaar de huur van de stichting afbouwend aan te vullen tot de aanvangshuur. In totaal heeft de gemeente ongeveer € 135.000 bijgedragen. Dit kan worden aangemerkt worden als een gemeentelijke subsidie. 

Nadat de overeenkomst met de stichting was ontbonden is met de huidige huurder, ook gezien de economische situatie, een huursom overeengekomen van € 105.000 per jaar. De afspraak is dat dit bedrag in vijf jaar tijd gaat groeien naar € 115.000 per jaar. De huursom is dus van ca. € 90 per m2 naar ca. € 80 per m2 gegaan na wisseling van de huurders. NV Monumenten Fonds Brabant reserveert standaard 15% van de huursom voor jaarlijks onderhoud.

Succesfactoren

  • Monumenten Fonds Brabant heeft de volgorde van restaureren omgedraaid:  eerst is het interieur aangepakt zodat het gebouw zo snel mogelijk in gebruik kon worden genomen. Pas daarna is het exterieur gerestaureerd
  • De aankoop voor € 1 van de parochie
  • De financiële participatie van de gemeente. 

Valkuilen

  • Bestemmingswijziging was de grootste "bottle-neck" voor tempo van project
  • Tijdens de bouw is schade ontstaan aan vloeren
  • NV Monumenten Fonds Brabant had duidelijkere eisen willen stellen aan de uitvoering.

Meer informatie

N.V. Monumenten Fonds Brabant
Postbus 2002
5260 CA  VUGHT
T + 31 (0) 411 604 224
I www.monumentenfondsbrabant.nl

Contactpersoon

mr. ing. P. (Peter) Stutvoet
info@monumentenfondsbrabant.nl