• Wet- en regelgeving: Wie de omgeving betrekt, heeft de eerste slag geslagen

    Particulieren en ontwikkelaars zijn niet altijd happig op een monumentenstatus, uit angst voor stagnatie en regelzucht. Gelukkig laten de regels voor herbestemmen tegenwoordig meer ruimte voor een eigen invulling. De focus is verschoven van dichtregelen naar het zoeken van mogelijkheden en het organiseren van draagvlak.
    Whitepaper
    Downloaden
  • Tijdelijke invulling van monumenten: 'Breng leven in de brouwerij'

    In afwachting van de geplande ontwikkeling van een monument kan een tijdelijke invulling een optie zijn. Dat heeft niet alleen praktische voordelen, maar ook inhoudelijke: u zet uw pand ermee in de schijnwerpers en loopt vooruit op de uiteindelijke herbestemming.
    Whitepaper
    Downloaden
  • Succesfactoren: geleerde lessen uit de praktijk

    Elk project is bij een herbestemming anders. Elke initiatiefnemer en elk projectteam heeft zijn eigen manier van werken. Toch springen er een aantal factoren uit die bepalend blijken voor succes. In deze whitepaper bespreken we de succesfactoren.
    Whitepaper
    Downloaden
  • Duurzaamheid: er is steeds meer mogelijk voor monumenten

    Wie aan de slag gaat met herbestemming en restauratie van een monument of een ander bijzonder gebouw, doet er goed aan om daarbij ook op energiebesparing te letten. Daar zijn drie goede redenen voor: de kostenbesparing die energiezuinige maatregelen meebrengen, het comfort dat een goed geïsoleerd gebouw oplevert en het besef dat duurzaamheid een onontkoombare ontwikkeling is.

    Whitepaper
    Downloaden
  • Financiering en exploitatie bij herbestemming monument

    Een monumentaal pand inspireert vaak meteen tot allerlei mooie ideeën over herbestemming. Maar hoe dat te betalen? Alles begint met een goede financiering en een gezonde exploitatie. Gunstige leningen, subsidies en fiscale regelingen kunnen daarbij helpen.

    Whitepaper
    Downloaden
  • Herbestemming: kansrijk ondernemen in monumenten

    Investeren in monumentaal vastgoed is vaak lonend. Niet alleen financieel, maar het heeft ook een maatschappelijke impact op de omgeving. Het Nationaal Restauratiefonds ondersteunt ondernemers die in monumentaal vastgoed investeren. Plannen om een monument een nieuwe bestemming te geven? Neem deze tips dan mee! En lees de ervaringen van een herbestemmer.

    Whitepaper
    Downloaden
  • Herbestemmen

    Over de effecten van Restauratie en Herbestemmen.
    Infographic
    Downloaden