PlekEvent 2021
De Plekkenmakers - 18 mei 2021

De binnenstad staat onder druk, we zien toenemende winkelleegstand: het concept van een groot winkelgebied werkt niet meer. Deze ontwikkeling is in gang gezet door online winkelen en versterkt door Corona. Leegstand betekent niet alleen een direct verlies aan inkomsten, het heeft ook een negatieve uitstraling op het imago en de beleving van de plek.

In binnensteden spelen meerdere thema’s die je niet los van elkaar kunt oplossen. Alleen samen met vastgoedeigenaren, overheid en ondernemers kom je tot oplossingen voor transformatie. Dat maakt het complex. En iedere stad is weer anders.

Maar er zijn ook kansen. Binnensteden zijn populaire plekken om te wonen, werken, ontmoeten, recreëren en leren. Moeten we anders denken? Zijn nieuwe concepten nodig? Hoe kom je tot een visie die alle thema’s overziet en voor alle spelers perspectief biedt?

Op zoek naar oplossingen voor binnensteden kijken we veelal naar voorbeelden uit andere steden. Maar wat kunnen we leren van het verleden? Tijdens PlekEvent op 28 mei a.s. bespreken we wat we kunnen leren van de ‘blauwe plekken’ van vroeger voor de binnenstedelijke uitdagingen van nu. Met als case het Bergkwartier in Deventer.

Werkt u bij een gemeente die te maken heeft met leegstand in het centrum? Bent u een ontwikkelaar die zich richt op transformatie van vastgoed? Of bent u een eigenaar en op zoek naar oplossingen voor leegstand? En wilt u een plek maken die bijblijft, leefbaar en bestendig is?

Kom dan naar PlekEvent: de inspirerende, energieke en creatieve online-sessie van De Plekkenmakers. PlekEvent is de plek om samen tot inzichten te komen. Plekkenmakers inspireert met de methodiek van co-creatieve visie- en conceptontwikkeling. Met praktische voorbeelden en interactie. 
Vrijdag 28 mei van 11:00 tot 12:00 uur.

Aanmelden