Adres

Mijnbouwplein 11 2628 RT Delft Nederland

Monumentstatus
Rijksmonument
Transformatiejaar
2011
Oude functie
School
Nieuwe functie
Wonen
Bouwjaar
1917
Architect (origineel)
Niet bekend
Architect (transformatie)
KBNG architecten
Eigenaar
DUWO
Betrokken partijen
Hillen & Roosen (aannemer)
Cauberg-Huygen Raadgevende ingenieurs (bouwfysica)
Groot en Partners (kostenadviseurs)
T&H (installatieadviesbureau)
Evers Partners (constructeur)
Organisatie
Boei
Gebruiksoppervlakte
5400m²
Tijdelijk / permanent
Permanent
Gebruiker(s)
Studenten
Bedrijven
Aantal eenheden (kamers/appartementen/werkunits)
99
Monumentnummer
525327

Het Laboratorium voor Technische Physica der Technische Hoogeschool Delft, de huidige TU Delft, werd tussen 1917 en 1930 gebouwd. Toen de TU verhuisde verdwenen de studenten en nam DUWO het pand over. In de afgelopen jaren was het in gebruik als bedrijfsverzamelgebouw. En nu zijn de studenten weer terug. Na een grote verbouwing is het gebouw veranderd in een studentencomplex met 95 zelfstandige woningen en vier bedrijfsruimten.

Introductie

Doordat de universiteit weg trok uit het gebied rondom het Mijnbouwplein kwam er een aantal gebouwen vrij waaronder de Laboratoriumschool. De TU wilde wel dat het gebouw behouden bleef voor studenten. DUWO, een studentenhuisvester in onder meer Delft, heeft het gebouw in 2002 aangekocht. De laboratoriumschool is nog een tijd lang gebruikt als bedrijfsverzamelgebouw voor startende ondernemers. De laboratoriumschool heeft sinds 2011 een nieuwe functie gekregen voor de oorspronkelijke doelgroep. De inwonende studenten zijn enorm blij met hun kamer. De kamers zijn sfeervol vanwege het monumentale karakter met hoge plafonds. Sommige kamers hebben ook nog een bijzonder fraaie monumentale kastenwand.

Opgave

In 2006 is DUWO de planontwikkeling gestart voor de bouw van 95 zelfstandige studentenwoningen en vier bedrijfsruimtes in de Laboratoriumschool. De vergunningsprocedure is goed verlopen, al duurde het traject van de monumentencommissies erg lang. De gemeente was heel positief over de plannen en ook de omgeving had er geen problemen mee. De monumentencommissie had geen specifieke aanvullende eisen. De bibliotheekkasten moesten behouden blijven en ook de oude deuren zijn gebleven. De achterzijde van deze deuren is brandwerend gemaakt.

Aanpak

In januari 2009 is de bouw uiteindelijk van start gegaan met sloopwerkzaamheden. De aannemer Hillen & Roosen ging in mei van dat jaar failliet. Hierdoor kwam het project stil te liggen tot er een doorstart van de aannemer kwam in september 2009. Tijdens de eerste maanden van de uitvoering zijn diverse onvoorziene zaken aan het licht gekomen die tot meerkosten hebben geleid. Zo werd er tijdens de sloopfase veel meer te saneren asbest aangetroffen dan van tevoren in kaart was gebracht. Andere financiële tegenvallers waren de renovatie van de gevelkozijnen, die in veel slechtere staat waren dan ingeschat, en het afbladderen van bestaande verflagen in het pand dat niet was voorzien. Het herstel hiervan was zeer arbeidsintensief en dus duur. In januari 2011 is de bouw opgeleverd en zijn de 95 zelfstandige studentenunits en vier bedrijfsruimtes opgeleverd.

Financiering

De totale stichtingskosten liggen rond de € 12 miljoen. Dit is inclusief de verwervingskosten. De financiering komt voor 100% uit vreemd vermogen. De huursom bedraagt 387.600 euro per jaar. In het eerste jaar is 100% van de woningen verhuurd en 0% van de bedrijfsruimten.

Financieel overzicht

Download het financieel overzicht

Succesfactoren

Het resultaat is een succes. De studenten zijn zeer tevreden over hun woonruimte en het gebouw is behouden voor de oorspronkelijke doelgroep. De betrokkenheid van de architect en goede samenwerking met adviseurs en aannemer hebben positief bijgedragen aan het uiteindelijke resultaat.

Valkuilen

Destructief onderzoek bij dit soort panden is erg belangrijk. Ondanks dat DUWO meerdere bouwkundige en asbestinventarisaties had laten maken, kwamen er toch tijdens de uitvoering diverse verrassingen aan het licht. Onderzoeken en inventarisaties die met name gericht zijn op wat visueel valt vast te stellen zijn niet toereikend om een compleet beeld te krijgen.

Meer informatie