Stadsvilla Mout, Schiedam
Monumenten.nl - 16 januari 2019

Vanaf 1 februari tot en met 31 maart 2019 is het weer mogelijk om instandhoudingssubsidie aan te vragen, voor de periode 2020-2025. Sinds 11 januari kunt u uw aanvraag voorbereiden via de formulieren op Monumenten.nl en binnenkort ook via het digitale subsidieportaal.

De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) gaat over planmatig, sober en doelmatig onderhoud. Eigenaren van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, kunnen subsidie aanvragen voor kosten van werkzaamheden die bijdragen aan de instandhouding van het rijksmonument. De eigenaar stelt daartoe een zesjarig instandhoudingsplan op.

De Sim is op enkele punten gewijzigd. Zo is het subsidiepercentage voor nieuwe aanvragen verhoogd van 50% naar 60%. Om te voorkomen dat door deze verhoging minder subsidieaanvragen kunnen worden gehonoreerd, is ook het subsidieplafond voor groene monumenten en dat voor gebouwde monumenten verhoogd. Het subsidieplafond voor archeologische monumenten is niet verhoogd, omdat het beschikbare budget in de afgelopen jaren niet volledig is gebruikt. De verhoging van het subsidiepercentage van 50% naar 60% kan voor de archeologische rijksmonumenten daarom binnen het huidige budget worden opgevangen.

Meer over deze wijzigingen leest u in de publicatie in de Staatscourant

Meer over het aanvragen van Instandhoudingssubsidie