NRP Academie
NRP Academie - 16 november 2020

Het zijn vreemde tijden waarin we nu leven, maar één ding weten we zeker: we zullen hoe dan ook verder moeten met het verduurzamen van ons cultureel erfgoed. Het besef dat verduurzaming, renovatie, transformatie en restauratie tot de grote opgaven de toekomst behoren, leeft steeds breder. Als we iets van het verleden kunnen leren, is dat deze opgaven niet makkelijk zijn.

Welke mogelijkheden zijn er, met wie moet ik het oppakken? Hoe zorgt u voor culturele, maatschappelijke en financiële waarde? Wat zijn verdienmodellen van alle stakeholders? Wat zijn innovaties, waar kunt u ze vinden? En wat moet u vervolgens doen in uw proces om het mogelijk te maken deze innovaties in uw project te laten landen? Dit zijn een paar van de onderliggende vragen waar u tijdens de NRP Academie antwoord op krijgt. In de modules Vernieuwen, Verbinden, Verduurzamen en Verdienen gaan de cursisten samen met de docenten en workshopbegeleiders op zoek naar de ingrediënten en de werkwijze die u nodig heeft om die opgave echt op te pakken. De grote les die ze leren, is dat u het samen moet doen. De opgave is te complex om het alleen te doen. Samenwerken geeft ruimte aan kennis en ervaring van alle andere disciplines en opent nieuwe vensters. De opleiding geeft u de kans anderen beter te leren kennen. Het geeft ook de energie en inspiratie om met open vizier naar de toekomst te kijken. Zo hebben de cursisten van de 7e leergang hun leidinggevenden geïnterviewd. Een leerzame ervaring die heeft geresulteerd in het eerste NRP Trendboek, waarin de toekomst van renovatie en transformatie wordt geschetst in 19 gesprekken. https://nrp.maglr.com/nrp-academie-trendboek-2020       

Wilt u ook handvatten en inspiratie ophalen om het verduurzamen van het cultureel erfgoed op te pakken? Doe mee met de NRP Academie 2021.

Alle informatie vindt u op www.nrpacademie.nl

Voor vragen kunt u terecht bij Erna van Holland, erna@nrpacademie.nl 06-42522830